Wyniki

Zwycięzca: Barack Obama

Tabela wyników zawiera dane aktualne dla czasu jej aktualizacji. Wyniki z poszczególnych stanów oparte są na wynikach cząstkowych, podczas gdy wyniki ogólne będą aktualizowane tylko w przypadku przeliczenia 100 proc. głosów w jednym ze stanów lub osiągnięcia w nim przez jednego z kandydatów znaczącej przewagi.

Aktualizacja: 07/11/2012, 10:29.

Proc. głosów Głosy elektorskie
Obama Romney Obama Romney
Wyniki ogólne 51% 48% 332 206
Wyniki z poszczególnych stanów (cząstkowe)
Alabama 9 38% 61% 0 9
Alaska 3 42% 55% 0 3
Arizona 11 44% 54% 0 11
Arkansas 6 37% 61% 0 6
Connecticut 7 58% 40% 7 0
Dakota Południowa 3 40% 58% 0 3
Dakota Północna 3 39% 59% 0 3
Delaware 3 59% 40% 3 0
Floryda 29 50% 49% 29 0
Georgia 16 45% 53% 0 16
Hawaje 4 70% 28% 4 0
Idaho 4 31% 67% 0 4
Illinois 20 57% 41% 20 0
Indiana 11 44% 54% 0 11
Iowa 6 52% 46% 6 0
Kalifornia 55 58% 40% 55 0
Kansas 6 38% 60% 0 6
Karolina Południowa 9 44% 55% 0 9
Karolina Północna 15 48% 51% 0 15
Kentucky 8 38% 61% 0 8
Kolorado 9 50% 47% 9 0
Luizjana 8 40% 59% 0 8
Maine 4 56% 40% 4 0
Maryland 10 61% 37% 10 0
Massachusetts 11 61% 37% 11 0
Michigan 16 53% 46% 16 0
Minnesota 10 53% 45% 10 0
Missisipi 6 44% 55% 0 6
Missouri 10 44% 54% 0 10
Montana 3 42% 55% 0 3
Nebraska 5 38% 61% 0 5
Nevada 6 52% 46% 6 0
New Hampshire 4 52% 47% 4 0
New Jersey 14 58% 41% 14 0
Nowy Jork 29 63% 36% 29 0
Nowy Meksyk 5 53% 43% 5 0
Ohio 18 50% 48% 18 0
Oklahoma 7 33% 67% 0 7
Oregon 7 54% 44% 7 0
Pensylwania 20 52% 47% 20 0
Rhode Island 4 63% 35% 4 0
Teksas 38 41% 57% 0 38
Tennessee 11 39% 59% 0 11
Utah 6 25% 73% 0 6
Vermont 6 67% 31% 6 0
Waszyngton 12 55% 43% 12 0
Wirginia 13 51% 48% 13 0
Wirginia Zachodnia 5 35% 62% 0 5
Wisconsin 10 52% 47% 10 0
Wyoming 3 28% 70% 0 3
Dystrykt Kolumbii 3 91% 7% 3 0

Informacje ogólne:

Data wyborów: 6 listopada 2012 r.

Sposób wyboru

Wybory prezydenckie w USA są pośrednie, co oznacza, że Amerykanie wybierają elektorów, a dopiero ci decydują o wyborze prezydenta. Każdy z elektorów reprezentuje jednego z kandydatów na urząd głowy państwa (choć nie ma prawnego obowiązku oddać na niego głos), co sprawia, że już na podstawie wyników wyborów elektorskich można przewidzieć, kto obejmie urząd prezydenta.

Każdy stan posiada określoną liczbę mandatów elektorskich – od 3 (np. Alaska) aż do 55 (Kalifornia). Łącznie, wyznaczanych jest 538 elektorów. Kandydat, który w głosowaniu elektorskim w danym stanie zdobędzie większość, otrzymuje wszystkie głosy elektorskie przypadające na ten stan. Wyniki przesyłane są do przewodniczącego Senatu, który je podlicza i na wspólnym posiedzeniu obu izb parlamentu ogłasza wynik. Aby kandydat został wybrany prezydentem musi uzyskać co najmniej 270 głosów.

Prezydentem może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła 35 rok życia, urodziła się na terytorium Stanów Zjednoczonych i zamieszkuje w nich nieprzerwanie od 14 lat.

Sprawowanie urzędu

Kadencja prezydenta USA trwa 4 lata, a konstytucja dopuszcza możliwość jednej reelekcji.

Electoral map

Źródło: US Department of State [Public domain] / Wikimedia Commons

Sondaże przedwyborcze

Sondaże ogólnokrajowe

Ze względu na niebezpośredniość wyborów prezydenckich w USA, poparcie ogólnokrajowe nie zawsze ma przełożenie na ostateczny wynik wyborczy. W związku z tym, że wygrany w ramach stanu zbiera wszystkie jego głosy elektorskie (a nie ich ilość proporcjonalną do wyniku), zasadnicze znaczenie ma rozkład poparcia pomiędzy poszczególne stany. Jako że większość z nich jest tradycyjnie przywiązana do jednej z głównych partii, kandydaci zabiegają przede wszystkim o poparcie mieszkańców kilku kluczowych stanów, tzw. swing states, w których wynik nie jest z góry przesądzony. Poniżej znajdziecie Państwo prawdopodobny rozkład wyników z tych stanów.

Sondaże w kluczowych stanach

Za kluczowe stany uznaliśmy tzw. swing states, czyli te, w których poparcie dla obu kandydatów utrzymuje się na podobnym poziomie. To one najprawdopodobniej zadecydują o tym, kto zasiądzie w Białym Domu na następne 4 lata.

Sondażowe poparcie (proc.) Głosy elektorskie
Stan Obama Romney Obama Romney
Floryda 48% 50% 0 29
Iowa 49% 46% 6 0
Kolorado 48% 47% 9 0
Nevada 50% 47% 6 0
New Hampshire 50% 47% 4 0
Ohio 50% 47% 18 0
Północna Karolina 46% 49% 0 15
Wirginia 48% 47% 13 0
Wisconsin 50% 46% 10 0
Głosy ze swing states 66 44
Głosy pewne lub prawie pewne 237 191
Łącznie 303 235