Nowe wyznaczniki strategii bezpieczeństwa państw. Konferencja

Prezentacja promocyjna

„AMERYKA JEST ZBYT SŁABA, BY SAMA ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY ŚWIATOWE I ZBYT POTĘŻNA, BY MOŻNA JE ROZWIĄZAĆ BEZ NIEJ” – Zbigniew Brzeziński.

Pod takim hasłem słów, które wypowiedział prof. Zbigniew Brzeziński Koło Naukowe CIRUS organizuje seminarium naukowe nt „Nowe wyznaczniki strategii bezpieczeństwa państw”, które odbędzie się 28 maja 2014 r. o godzinie 9.30 w auli gen. Kuropieski (Biblioteka AON).

Bodźcami dla organizacji seminarium jest zmieniające się na początku XXI wieku środowisko międzynarodowe, w którym pojawiają się nowe zagrożenia spowodowane między innymi gwałtownym wzrostem znaczenia państw rozwijających się oraz wzrostem liczby konfliktów zbrojnych o charakterze wewnętrznym. Tematyka seminarium uwzględnia także problematykę wzrostu, wraz z rozwojem cywilizacyjnym i naukowym, znaczenia wybranych wyznaczników potęgi i ich wpływu na kształtowanie strategii bezpieczeństwa państw ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

W związku z powyższym głównymi problemami poruszanymi w ramach seminarium będą m. in.:

  • Metody minimalizowania „nieznanych niewiadomych”. Pomimo wieku postępu w dziedzinie technologii informacyjnych i projekcji siły, Clauswitzowska „mgła i tarcia” wojny jest i zawsze będzie stałym elementem działań i strategii. Zachodząca w ostatniej dekadzie konwergencja między matematyczną teorią ryzyka, a teorią finansów behawioralnych podkreśla unikalną klasę obiektów wiedzy – tak zwanych „nieznanych niewiadomym”. „Nieznane niewiadome” (rzeczy, o których nie wiemy, że ich nie wiemy) stanowią największe zagrożenie dla, nie tylko bezpieczeństwa, ale również rozwoju współczesnych państw i podmiotów niepaństwowych.
  • Implikacje dla rozwoju i wykorzystania wiedzy strategicznej w kontekście uregulowań prawnych sankcjonujących państwowe instytucje naukowe.Wykorzystanie potencjału naukowego do opracowania długoterminowych strategii bezpieczeństwa – istotnym czynnikiem stawiania czoła wyzwaniom międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa.
  • Implikacje dla szkolenia i rozwoju technologicznego w kontekście działalności U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).Jakie są konsekwencje działalności DARPA dla elitarnego szkolenia wojskowego w Polsce? Dlaczego takie inicjatywy długoterminowe są ważne w kontekście bezpośrednich szkoleń taktycznych i strategicznego myślenia o rozwoju?
  • TRIZ „Ideality Models” jako narzędzie uzyskiwania innowacji w przygotowaniu operacji specjalnych. TRIZ to metodologia, zestaw narzędzi, baza wiedzy i podstawowy model technologiczny do tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów i rozwiązywania problemów. TRIZ dostarcza narzędzi i metod do prawidłowego formułowania problemów, analizy systemowej, analizy błędów oraz możliwych kierunków ewolucji systemu (podejście „jest” i „może być”). TRIZ, w przeciwieństwie do technik takich jak „burza mózgów” (które są oparte na losowym generowaniu pomysłu), stara się stworzyć algorytm kolejnych przybliżeń do stworzenia optymalnego rozwiązania problemu poprzez udoskonalanie istniejących rozwiązań.

Zaproszeni goście:

dr Darius JUSZCZAK z Columbia University

dr Janusz Kazimierz TANAS z Swinburne University of Technology,

Stephan Mull – AMBASADOR STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W POLSCE,

Jean Dunn – AMBASADOR AUSTRALII W POLSCE,

Hiroshi Matsumoto – RADCA I ZASTĘPCA SZEFA MISJI AMBASADY JAPONII W POLSCE,

dr hab. Robert Kupiecki – PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ,

a także przedstawiciele MSZ, BBN, Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, PISM ,WAT.

 

Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

00-910 Warszawa, al. Gen. A. Chruściela 103

www.aon.edu.pl