III Festiwal Dyplomatyczny

III Festiwal Dyplomatyczny skierowany jest do wszystkich tych, których absorbuje tematyka stosunków międzynarodowych. Tegorocznym tematem przewodnim jest Dyplomacja medialna w wymiarze globalnym – zagadnienie niezwykle szerokie, traktujące o stosunkach międzynarodowych w erze globalizacji, gdzie dyplomacja kuluarowa wraz z jej otoczką medialną sprawiają, że każdy obywatel jest jako przedstawiciel własnego kraju również jego swoistym dyplomatą.

Owo interdyscyplinarne wydarzenie łączy w sobie Turniej Negocjacyjny wraz z warsztatami, Konkurs Oratorski i konferencję. Celem III Festiwalu Dyplomatycznego jest promocja negocjacji i powiązanych z nią zagadnień. Program wydarzenia jest odpowiedzią na współczesne wyzwania dyplomacji we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Obecnie na świecie podejmowane są starania by całkowicie wyeliminować użycie siły lub groźbę jej użycia, promując tym samym pokojowe środki załatwiania sporów, wolne od uciekania się do przemocy.

TURNIEJ NEGOCJACYJNY

Głównym elementem Festiwalu jest Turniej Negocjacyjny oparty na tzw. studiach przypadku – dwustronnych grach, których uczestnicy, obierając wylosowane role, mają za zadanie osiągnąć porozumienie dające im największe – w kontekście scenariusza – korzyści. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące koła naukowe polskich uczelni zajmujące się tematyką stosunków międzynarodowych, negocjacji, prawa międzynarodowego, politologii oraz innych pokrewnych dziedzin nauki. Turniejowe zadania będą zróżnicowane tematycznie oraz pod względem stopnia trudności. Poprzez otwarcie rundy finałowej dla publiczności Organizatorzy chcą umożliwić zapoznanie się z procesem rozmów dwustronnych w praktyce.

Główną nagrodę Turnieju Negocjacyjnego stanowi wyjazd zwycięskiej drużyny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, dzięki uprzejmości Pani Róży Thun.

Regulamin oraz dalsze informacje można znaleźć pod adresem www.festiwal.kssm.pl

WARSZTATY – DYPLOMACJA

Ważnym elementem wydarzenia są – związane tematycznie z szeroko rozumianą sferą umiejętności dyplomatycznych – warsztaty rozwijające umiejętności negocjacyjne czy komunikacyjne.

KONKURS ORATORSKI

Nowym elementem Festiwalu jest wcześniej wzmiankowany Konkurs Oratorski, w którym uczestnicy – studenci zarówno krakowskich uczelni, a także goście z innych miast, będą mieli dodatkową możliwość sprawdzenia swoich umiejętności komunikacyjnych. To pozornie proste zadanie ma potencjał bycia weryfikatorem zdolności niezbędnych podczas negocjacji czy, szerzej, w pracy dyplomaty. Zadanie każdego uczestnika będzie polegało na wcielenie się w rolę dyplomaty danego państwa i przygotowaniu w ciągu 2-3 minut krótkiego wystąpienia medialnego. Będzie on musiał w odpowiedni sposób wyrazić stanowisko swojego państwa wobec problemu przydzielonego mu losowo. Konkurs kierujemy do szerokiego grona studentów interesujących się problematyką międzynarodową, tworzeniem PRu politycznego, krasomówstwem oraz tych, którzy chcą spróbować zastosować wiedzę pozyskaną na studiach w praktyce.

KONFERENCJA

Niewątpliwy naukowy walor Festiwalu stanowi dwudniowa konferencja naukowa realizująca temat całego wydarzenia. Priorytetem Organizatorów jest zagwarantowanie udziału w niej niekwestionowanych ekspertów w analizowanej dziedzinie. Ich spodziewana obecność zapewni konferencji niepowtarzalny charakter przedsięwzięcia naukowego najwyższej próby. Oprócz paneli z wystąpieniami pracowników naukowych, stałym elementem konferencji jest także panel studencki będący możliwością zaprezentowania przez studentów swojego dorobku naukowego.

Komplementarność poznawcza Festiwalu Dyplomatycznego zostanie uzupełniona tradycyjną lampką wina oraz imprezami integrującymi środowisko kół naukowych z całej Polski, dzięki którym uczestnicy będą mogli możliwość porozmawiać tak ze sobą, jak i z zaproszonymi gośćmi.