Sprawozdanie z III Festiwalu Dyplomatycznego

Przedstawiamy relację z III Festiwalu Dyplomatycznego, który odbył się w Krakowie w dniach 23 – 25 maja 2012 r.

Dzień pierwszy

Po uroczystym otwarciu III Festiwalu Dyplomatycznego, rozpoczął się pierwszy panel ekspercki – dyplomacja medialna w wymiarze globalnym, którego prelegentami byli prof. dr hab. Ryszard Czarny, były ambasador w Królestwie Szwecji, Norwegii i Republice Islandii oraz mgr Bogumiłą Rybak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Profesor Czarny wyraził hipotezę, że media bardzo mocno ewoluowały w ostatnich latach i zamiast nazywać je czwartą władzą, powinniśmy raczej myśleć o nich jako o władzy pierwszej plus. W drugim wystąpieniu pani Rybak pokrótce wyjaśniła techniki działania mediów poprzez przekazywanie newsów, których jakość jest często mierzona poprzez chwytliwość i oryginalność, aniżeli przez prawdziwość.

Drugi panel ekspercki zatytułowany: Dyplomacja medialna w wymiarze regionalnym – Daleki Wschód, otwarty został wystąpieniem byłego Konsula Generalnego w Bombaju, dr Marka Moronia. Tematem prelekcji była kwestia roli dyplomacji medialnej w kreowaniu stosunków polsko-indyjskich w XXI wieku, w której doktor Moroń zwrócił uwagę, że przez długi czas Polska nie posiadała spójnej polityki wobec regiony Dalekiego Wschodu.

Kolejnym panelistą był dr Łukasz Gacek, który analizował rozwój działalności Chińskiej w Afryce w kontekście neokolonializmu. Ostatnią prelekcję, na temat medialnego obrazu konfliktu indyjsko-pakistańskiego, wygłosił dr Aleksander Głogowski. Zaznaczył, że ten najdłuższy konflikt w najnowszej historii przeżył ewolucję mediów światowych i lokalnych – od form papierowych, przez radio, telewizję oraz obecnie – Internet.

Tematyką trzeciego panelu był dyplomacja medialna na Bliskim Wschodzie, w którym uczestniczyli pracownicy Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ – dr Hayssam Obeidat, dr Łukasz Fyderek oraz mgr Michał Lipa. Omówione zostały kwestie mediów w krajach tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem Al-Arabiya i Al-Jazeery.

W środę odbyły się również warsztaty z negocjacji dla uczestników Turnieju Negocjacyjnego prowadzone przez firmę Neraida. Kolejno trzyosobowe drużyny, przedstawiciele kół naukowych z całej Polski, przystąpiły do pierwszych rund Turnieju Negocjacyjnego.

Dzień drugi

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od IV panelu eksperckiego traktującego o dyplomacji medialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Prelegentami byli znamienici goście: były ambasador na Białorusi dr Mariusz Maszkiewicz oraz dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, specjalistka z zakresu transformacji na Bałkanach. Referaty dotyczyły dyplomacji w krajach wyszehradzkich, a także na Litwie i Białorusi. Szczególnym walorem tego panelu był fakt, że zaproszeni goście opowiadali o swoich doświadczeniach zawodowych popartych wieloletnią praktyką. Wielkim zaszczytem była obecność ambasadora ad personam Jerzego Bahra, byłego ambasadora w Federacji Rosyjskiej, który podzielił się swoimi wrażeniami z pracy w Rosji.

Po przerwie kawowej rozpoczął się V i ostatni panel ekspercki, na którym zaproszeni prelegenci omawiali kwestię dyplomacji medialnej w Ameryce Północnej i Południowej. Swoją obecnością zaszczycił Festiwal Konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki, który wygłosił referat pt. How the United States Uses Public Diplomacy to Communicate with the People of South America? Kolejnymi referentami byli pracownicy naukowi Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Patrick Vaughan z referatem How various media outlets have been used to stress foreign policy themes throughout American history oraz dr Radosław Rybkowski, który wygłosił esej pt. Ameryka w dyskursie strachu. Ostatnim punktem konferencji był panel dedykowany dla studentów, w którym udział wzięli nasi koledzy i koleżanki. Bardzo cieszymy się, że postanowili wziąć udział w Festiwalu i dzięki temu ulepszać swoje umiejętności mówcze oraz pogłębiać wiedzę.

Do Finału Turnieju Negocjacyjnego przeszły 2 drużyny, które pokonały swych przeciwników w negocjacjach trójstronnych. Finałowe drużyny – Bliskowschodnie Koło Naukowe – Uniwersytet Jagielloński oraz Koło Naukowe Politologów – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski walczyły w piątek o wyjazd do Brukseli!

Dzień trzeci

Trzeci dzień Festiwalu rozpoczął się o 9:00 warsztatami przygotowującymi jego uczestników do konkursu oratorskiego. Mieli oni za zadanie w ciągu dwóch minut zaprezentować przemówienia dla mediów, których tematyką była aktualna sytuacja na arenie międzynarodowej. W dzisiejszych czasach wszechobecność mediów sprawia, że każdy z nas stał się niejako ambasadorem i przedstawicielem swojego kraju. Uczestnicy nabyli umiejętności praktyczne podczas warsztatów oratorskich i od rana szlifowali kreowanie wizerunku przed kamerą.

Po konkursie rozpoczęła się runda finałowa Turnieju Negocjacyjnego, która zgromadziła pokaźną publikę. Po godzinnych pertraktacjach wyłoniono zwycięzców – Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Składamy gratulacje i zachęcamy do udziału również za rok! W imieniu Róży Thun wystąpił jej zastępca, który przekazał wygranym bilet do Brukseli. Składamy gratulacje i zachęcamy do udziału również za rok! III Festiwal Dyplomatyczny przeszedł do historii…

Informacja prasowa

Jeden komentarz do “Sprawozdanie z III Festiwalu Dyplomatycznego

Komentowanie wyłączone.