Debata: Jaką drogą powinna podążyć polska polityka wschodnia?

Już dziś można  dostrzec powolną ewolucję dotychczasowej myśli wschodniej w polskiej polityce zagranicznej. Jej trzonem są nadal zręby Doktryny Giedroycia. Opiera  się ona na trzech założeniach: przyjaznych relacjach z sąsiadami, na dwutorowych relacjach w polityce wschodniej (równorzędne stosunki z Rosją i krajami poradzieckimi) i sprzeciwianiu się zasadzie Russia First. Ostatnim elementem doktryny jest dążenie do upodobnienia przemian w Europie Wschodniej do polskich wzorców (integracja z UE i NATO). Największym modyfikacjom podlega obecnie zasada związana z dwutorowością relacji Polski i krajów postradzieckich. W opozycji do niej rząd PO realizuje obecnie koncepcje gradacji politycznej, kategoryzując bilateralne stosunki w odniesieniu do potencjału konkretnego podmiotu politycznego, z którym Polska wchodzi w interakcje. Pojawiła się także większa asertywność zajmująca miejsce dotychczasowego statusu „ nadzwyczajnego uprzywilejowania” w relacjach z krajami postradzieckimi ( Litwa). Zapowiadana przez Sikorskiego modernizacja i akumulacja zasobów gospodarczych wpływa także na mniejszą polską aktywność na wschodzie, która w większej mierze opiera się obecnie na unijnych projektach. Polityka „ narodowa” jest zresztą ostatnio zastępowana „ europejską” lub wzmacniana poprzez podwójne wizyty ( Bildt- Sikorski, Westerwelle- Sikorski).

Czy takie zmiany będą wystarczające? Próbując odpowiedzieć na to pytanie portal Polityka Wschodnia wspólnie z Polityką Globalną i Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych postanowił rozpocząć debatę na ten temat. Wśród eksperckich głosów będzie można przeczytać opinie na ten temat m.in. Piotra A. Maciążka (Redaktora Naczelnego Polityki Wschodniej, eksperta ECAG i Fundacji Amicus Europae), Leszka Sykulskiego (Prezesa Instytutu Geopolityki), Piotra Wołejki (Współzałożyciela portalu Polityka Globalna, stałego współpracownika tygodnika Polska Zbrojna), Wiktora Rajgródzkiego (dziennikarza i publicysty rosyjskiego) i wielu innych.

Teksty będą publikowane w niewielkich odstępach czasowych, przewidujemy także artykuły polemiczne pomiędzy autorami uczestniczącymi w debacie. Początek debaty już jutro!

Jeden komentarz do “Debata: Jaką drogą powinna podążyć polska polityka wschodnia?

  1. To wspaniale i niezwykle mądrze, że stopniowo odchodzi się od katastrofalnej polityki wschodniej wyznaczonej przez Giedroycia. Pomimo szacunku do jego osoby, stworzoną przez Giedroycia politykę wschodnią prowadzącą Polskę oraz tą część Europy do katastrofy i wielu konfliktów zbrojnych należy diametralnie zmienić.

    Marek Kuźmicz

Komentowanie wyłączone.