Debata: Jaką drogą powinna podążyć polska polityka wschodnia?

Już dziś można  dostrzec powolną ewolucję dotychczasowej myśli wschodniej w polskiej polityce zagranicznej. Jej trzonem są nadal zręby Doktryny Giedroycia. Opiera  się ona na trzech założeniach: przyjaznych relacjach z sąsiadami, na dwutorowych relacjach w polityce wschodniej (równorzędne stosunki z Rosją i krajami poradzieckimi) i sprzeciwianiu się zasadzie Russia First. Ostatnim elementem doktryny jest dążenie do upodobnienia przemian w Europie Wschodniej do polskich wzorców (integracja z UE i NATO). Największym modyfikacjom podlega obecnie zasada związana z dwutorowością relacji Polski i krajów postradzieckich. W opozycji do niej rząd PO realizuje obecnie koncepcje gradacji politycznej, kategoryzując bilateralne stosunki w odniesieniu do potencjału konkretnego podmiotu politycznego, z którym Polska wchodzi w interakcje. Pojawiła się także większa asertywność zajmująca miejsce dotychczasowego statusu „ nadzwyczajnego uprzywilejowania” w relacjach z krajami postradzieckimi ( Litwa). Zapowiadana przez Sikorskiego modernizacja i akumulacja zasobów gospodarczych wpływa także na mniejszą polską aktywność na wschodzie, która w większej mierze opiera się obecnie na unijnych projektach. Polityka „ narodowa” jest zresztą ostatnio zastępowana „ europejską” lub wzmacniana poprzez podwójne wizyty ( Bildt- Sikorski, Westerwelle- Sikorski).

Czy takie zmiany będą wystarczające? Próbując odpowiedzieć na to pytanie portal Polityka Wschodnia wspólnie z Polityką Globalną i Europejskim Centrum Analiz Geopolitycznych postanowił rozpocząć debatę na ten temat. Wśród eksperckich głosów będzie można przeczytać opinie na ten temat m.in. Piotra A. Maciążka (Redaktora Naczelnego Polityki Wschodniej, eksperta ECAG i Fundacji Amicus Europae), Leszka Sykulskiego (Prezesa Instytutu Geopolityki), Piotra Wołejki (Współzałożyciela portalu Polityka Globalna, stałego współpracownika tygodnika Polska Zbrojna), Wiktora Rajgródzkiego (dziennikarza i publicysty rosyjskiego) i wielu innych.

Teksty będą publikowane w niewielkich odstępach czasowych, przewidujemy także artykuły polemiczne pomiędzy autorami uczestniczącymi w debacie. Początek debaty już jutro!