Beneficjenci globalizacji dziś i jutro

Zakończenie

Herodot żyje pełnią życia, nie przeszkadza mu nawet brak telefonu i samolotu[32]

Herodotowi, jako chyba pierwszemu towarzyszył głód poznania świata. Ten grecki historyk z V wieku p.n.e. dał nam niedoścignione podstawy do tego jak opisywać i analizować świat. Od tamtej pory ludzkość była świadkiem wielu kataklizmów, pojawiania się i znikania idei. Przeżyliśmy wielki eksperyment na żywym materiale ludzkości.

Daleko nam do ideału harmonii społecznej. Można się pokusić o stwierdzenie, że żyjemy w quasi dysharmonii.

Podczas gdy mniejszościowy Zachód żyje w niespotykanie wcześniej bezpiecznych i zrównoważonych warunkach, z praktycznie pełną dostępnością do edukacji, kultury i opieki zdrowotnej. Ten gorszy, Trzeci Świat pracuje na nasze higieniczne życie. Ale pracuje również na swoją przyszłość, bo to prawdopodobnie do wielkich krajów Dalekiego Wschodu, do Indii i Chin, obecnie krajów Trzeciego Świata, będzie należała przyszłość ludzkości. Oswald Spengler pisał o tym, że każda kultura przebywa etapy rozwoju jednostki ludzkiej. Każda ma swe dzieciństwo, wiek męski i starość[33]. Twierdzenie Spenglera można odnieść do rozwoju cywilizacji. Zatem obecnie Indie i Chiny przeżywają dzieciństwo. Który to już raz?

Przeżyliśmy dwie fale globalizacji. Pierwsza to wielkie odkrycia geograficzne i kolonizowanie mieczem podbitych nowych lądów i ludów. Druga rozpoczęła się z początkiem rewolucji przemysłowej w drugiej połowie XIX wieku. Prawdopodobnie jesteśmy świadkami początku trzeciej fali globalizacji. Zapoczątkowana kryzysem ekonomicznym końca roku 2008, może trwać przez wiele lat. Prawdopodobnie będziemy naocznymi świadkami powolnej utraty wpływów świata zachodniego. To, mimo wszystko niezwykle fascynujący czas.

O autorze:

Mariusz Weber – urodził się w 1981 roku. Jest doktorantem w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie pod kierunkiem prof. Waldemara J. Dziaka pisze rozprawę doktorską. Od wielu lat podróżuje w różne zakątki świata – odwiedził m.in. Indie, Nepal, Rosję, Chiny, Pakistan, Iran, Tybet i państwa Azji Centralnej. Jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu. Jego strona internetowa: www.mariuszweber.pl

Bibliografia

Barber Benjamin R., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2005,

Bauman Zygmunt, Globalizacja, Warszawa 2000,

Dziak Waldemar J., Bayer Jerzy, Mao. Zwycięstwa, nadzieje, klęski, Warszawa 2007,

Eco Umberto, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007,

Ehrenreich Barbara, Za grosze pracować i (nie) przeżyć, Warszawa 2006,

Friedman Thomas L., Świat jest płaski, Poznań 2006,

Gandhi  Mohandas K., Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań Prawdy, Warszawa 1974,

Ghias Abadi, Cylinder of Cyrus, Teheran 2005,

Herodot, Dzieje, Warszawa 2006,

Huntington Samuel P., Zderzenie Cywilizacji, Warszawa 2005,

Kapuściński Ryszard, Lapidaria, Warszawa 2006,

Kapuściński Ryszard, Podróże z Herodotem, Kraków 2006,

Klein Naomi, No logo, Izabelin 2004,

Klein Naomi, Doktryna szoku, Warszawa 2008,

Kłodkowski Piotr, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Warszawa 2005,

Kłodkowski Piotr, Doskonały smak Orientu, Kraków 2006,

Kołakowski Andrzej, Spengler. Wybór pism, Warszawa 1981,

Mroziewicz Krzysztof, Ćakra, Bydgoszcz-Warszawa 2006,

Ritzer George, Magiczny świat konsumpcji, Warszawa 2004,

Stiglitz Joseph E., Globalizacja, Warszawa 2006,

Tokarski Stanisław, Bhutani Surender, Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju, Warszawa 2007,

Urbański Jarosław, Globalizacja a konflikty lokalne, Poznań 2002,

Wosińska Wilhelmina, Oblicza globalizacji, Sopot 2008,

Zbytek Daniel Z., Azjatycka szachownica, Warszawa 2008.


[1] Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000, s. 39

[2] Mangunwijaya Y. B., 16 lipca 1998, [w:] Klein N. No Logo, Izabelin 2004, s.5

[3] Bauman Z., op. cit., s.7

[4] Klein N., No Logo, Izabelin 2004, s. 237

[5] Dunlap A.J., [w:] Bauman Z., op. cit., s. 11

[6] Greaver M.F., [w:] Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Outsourcing, data wyświetlenia: 4.12.2008

[7] Wosińska W., Oblicza globalizacji, Sopot 2008, s. 100

[8] Wosińska W., op. cit., s. 102

[9] Kieselbach T., Pokolenie no future, [w:] Suddeutsche Zeitung, [w:] Forum, nr 51, 15.12.2008, s. 8

[10] Klein N., op. cit., s. 230

[11] Friedman T.L., Świat jest płaski, Poznań 2006, s.59

[12] Kapuściński R., Lapidaria, Warszawa 2006, s. 314

[13] Stańczyk Z.J., Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy, strona internetowa Uniwersytetu Rzeszowskiego, http://www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt6/31_Stanczyk_Zbigniew_Jan.pdf, data odsłony 11.12.2008

[14] Wosińska W., op. cit., s. 194

[15] dane prognozowe, Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia#.C5.9Awiat, data odsłony: 14.12.2008

[16] Zmiany demograficzne w poszczególnych rejonach świata – prognoza, strona internetowa tunisiadaily.com, http://www.tunisiadaily.com/answers/world_demography.html, data odsłony: 14.12.2008

[17] Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2005, s. 122

[18] Huntington S.P., op. cit., s. 128

[19] słowa wypowiedziane przez Deng Xiaopinga

[20] Klein N., Doktryna szoku, Warszawa 2008, s. 19

[21] Huntington S.P., op. cit., s. 328

[22] Wosińska W., op. cit., s. 110

[23] Zmiany demograficzne w Chinach – prognoza, strona internetowa tunisiadaily.com, http://www.tunisiadaily.com/answers/world_demography.html, data odsłony: 14.12.2008

[24] słowa wypowiedziane przez Mahatmę Gandhiego

[25] Zmiany demograficzne w Indiach – prognoza, strona internetowa tunisiadaily.com, http://www.tunisiadaily.com/answers/world_demography.html, data odsłony: 14.12.2008

[26] Kłodkowski P., O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Warszawa 2005, s. 444-445

[27] Wosińska W., op. cit., s. 86

[28] strona internetowa www.bollywood.pl , data odsłony 15.12.2008

[29] Wosińska W., op. cit., s. 87

[30] Tokarski S., Bhutani S., Nowoczesne Indie. Wyzwania rozwoju, Warszawa 2007, s. 197-198

[31] Wosińska W., op. cit., s. 121

[32] Kapuściński R., Podróże z Herodotem, Kraków 2006, s. 208

[33] Kołakowski  A., Spengler. Wybór pism, Warszawa 1981, s. 216-219