Słuchając komentarzy Szuwalowa

Raz na jakiś czas, pewnie zbyt rzadko, trzeba pochwalić członków rosyjskiej administracji. Zawsze gdy rosyjski polityk otwarcie wypowiada się na drażliwy temat gospodarczy czy polityczny, trzeba o tym pamiętać i zaznaczać.

Urzędnicy rządowi, których horyzonty sięgają dalej niż surowce są gotowi zaakceptować obowiązki wobec państwa i jego obywateli. Ci, którzy stawiają wyłącznie na wyciąganie pieniędzy z surowców za wszelką cenę robią to z pobudek, które można opisać raczej jako instrumentalizację państwa niż działanie w jego interesie.

Igor Szuwalow, który ostatnio ostro sugerował, że Rosja potrzebuje szybkiej dywersyfikacji gospodarki, zasługuje na duży podziw. Z komentarzy Szuwalowa wypływają ważne myśli i realne skutki, a także niedawne decyzje co do budżetu. To krok w dobrą stronę. Dla tych, którzy tak jak ja śledzą walki między kremlowskimi frakcjami, wynik dyskusji o budżecie są niezwykle interesujące.

Jeśli Rosja chce wyjść z kryzysu, musi poszerzyć swoje nieistniejące dziś plany. Nowoczesna, zdywersyfikowana gospodarka narodowa to podstawowy warunek rozwoju i ciągłego wzrostu.

Poza tym, jeżeli zależy nam na faktycznym otwarciu rosyjskiego rynku na konieczne inwestycje, możliwości wzrostu są niemal nieskończone. Jednak podstawą jest przekonanie inwestorów, że własność prywatna będzie chroniona. Ta gwarancja jest jednak jak na razie nieosiągalna.