Kataklizm finansowy na Ukrainie?

Banki na Ukrainie stoją w obliczu trudności ze spłatą zagranicznych kredytów w sytuacji kiedy rachunek bieżący się poszerza, a gwałtownie spada zapotrzebowanie na stal, główny towar eksportowy kraju.

Kłopoty Kijowa komplikują się za sprawą politycznych niepokojów i perspektywy wyborów w grudniu. Ukraina jest krajem szczególnie czułym na kryzys finansowy na świecie. Ukraińskie banki są winne światowym organizacjom ponad 100mld dolarów. Obsługa długu wewnętrznego Ukrainy to ok 60mld rocznie i jest możliwa tylko jeśli zostaną udzielone kolejne pożyczki. Tymczasem Standard & Poors umieścił Ukrainę w negatywnych ratingach jako pożyczkobiorcę

Międzynarodowy Fundusz Walutowy dyskutuje sprawę specjalnej pożyczki, aby pomóc ustabilizować rynki finansowe.

W Kijowie rynek walutowy i giełda zniżkowały, gdy premier Julia Tymoszenko ujawniła, iż Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest gotów zastanowić się nad specjalną pożyczką w wysokości od 3 do 14 miliardów dolarów, aby ustabilizować ukraiński system finansowy. Hrywna odnotowała 3,1-procentowy spadek w stosunku do amerykańskiego dolara, a wskaźnik PFTS opadł 5,2 procent – co razem czyni niemal 80-procentowy spadek w ciągu roku.

Reakcje rynku odzwierciedlają nie tylko sceptycyzm odnośnie planowanych interwencji, lecz również powszechne obawy związane z oddziaływaniem światowego kryzysu na wschodzące rynki.

Julia Tymoszenko powiedziała, że przedstawiciele Międzynarodowego Funduszu Walutowego zareagowali nerwowo w związku posunięciem jej rywala, prezydenta Wiktora Juszczenki, dotyczącym pospiesznego zarządzenia wyborów parlamentarnych w grudniu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, którego przedstawiciele znajdują się obecnie w Kijowie z tygodniowa wizytą, zaprzeczył, aby jego pomoc była zależna od kalendarium wyborów.

Dostępność dolara w kantorach jest mocno ograniczona mimo wysokiego kursu. Przedsiębiorcy mają problemy z zapłata za towar importowany wcześniej. Może to spowodować w najbliższym czasie obniżenie importu na Ukraine

Spadek cen na rynkach surowcowych spowodował zmniejszenie wpływów z eksportu na Ukrainie i zmniejszenie ilości trafiającej do kraju waluty.

Bank Centralny by ratować hrywnę zmuszony był wprowadzić ograniczenia na rynku walutowym co już wkrótce wpłynie na spadek importu. Ukraina znalazła się na progu recesji i gwałtownego obniżenia poziomu konsumpcji

Dzisiaj , 20.10 odbędą się obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego aby opracować środki wyjścia z kryzysu. Wpływy dzienne Urzędu celnego
zmniejszyły sie tylko w ciągu października z 85 do 65mln usd – powód ukraińscy importerzy nie mogą kupić waluty po tym jak Bank Centralny wprowadził ograniczenia. Od 11.10 ukraińskie banki nie udzielają kredytów podmiotom , które nie mają wpływów walutowych czyli nie eksportują.

Ponieważ ponad 35% artykułów spożywczych i 70% przemysłowych na półkach w sklepach pochodzą z importu półki te wkrótce opustoszeją. Jednocześnie ceny naprodukty przemysłu stalowego – głównego eksportera Ukrainy obniżyły sie dwukrotnie , inny istotny produkt eksportowy – nawozy sztuczne potaniały o 30% a to wszystko przy obniżonym popycie.

Tak więc faktycznie w ciągu 2 miesięcy kraj pozbawiony został ponad 1/3 wpływów z eksportu. Stąd gwałtowna reakcja Banku Centralnego oraz obawy o bezpieczeństwo kraju.

Kolejny problem to zamkniecie przed Ukraina zachodnich banków. Dotąd banki ukraińskie finansowały swoja działalność kredytową kredytami w europejskich i amerykańskich bankach. Od wrzesnia banki odmawiaja foinansowania Ukrainy

Zaczął się juz proces masowych zwolnień , zmniejszania pensji lub wypłacania jej z opóźnieniem . Mówi sie o tym , ze juz 584 duże ukraińskie przedsiebiorstwa są w poważnych tarapatach finansowych a 4mln ludzi może zostać bez pracy.