Przeciw endeckiej wizji polityki wschodniej Andrzeja Talagi

Andrzej Talaga z Rzeczpospolitej proponuje aby problem demograficzny Polski załatwić za pomocą asymilacji Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. Takie podejście to endecka wizja polityki wschodniej RP, która nie przyniesie nam żadnych korzyści.

Źródło: think0.deviantart.com
Źródło: think0.deviantart.com

Giedroyć powiadał, że Polską rządzą dwie trumny – Dmowskiego i Piłsudskiego. Wielu publicystów pastwi się nad tymi słowami, argumentuje o ich anachroniczności, gdy tymczasem lektura codziennej, polskiej prasy wciąż od nowa uwypukla przenikliwość redaktora „Paryskiej Kultury”.

Andrzej Talaga na stronach Rzeczpospolitej pisze o sprawie ważnej – problemie demograficznym Rzeczpospolitej. Jego tekst niesie także – przynajmniej w zamyśle autora – rozwiązanie tego węzła gordyjskiego, który może zdusić rozwój naszego kraju w najbliższych dekadach- to mieszkańcy Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Już sam tytuł: „Wschód – matecznik przyszłych Polaków” włącza czerwone światełko w głowie czytelnika, który przywykł do republikanizmu, idei państwa obywatelskiego… Uczucie to potęgują następne wersety tekstu publicysty Rzepy. Pisze Talaga bowiem – i jest to prawdopodobnie gwóźdź programu, który wykłada w swoim artykule – że „dla nas najkorzystniejszą opcją są łatwo asymilujący się Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie.” Spuentowałbym to dowcipnie, że asymilujący się Rosjanie to najczęściej członkowie FSB albo GRU, ale ze zdań Talagi bije powaga i spokój. Czy Pan redaktor słyszał o tym, że nasze działania na Białorusi polegają na rozbudzaniu białoruskiej świadomości narodowej a nie asymilacji Białorusinów? Czy czytał o postępach polityki asymilacyjnej w II RP (tu kontekst ukraiński jest ważny)?

Pytam i pytam, ale w głowie tworzę już obraz trumny Dmowskiego, która najwyraźniej zainspirowała ideologa „matecznika przyszłych Polaków”, co ważne „białych”, że zacytuję autora: „co może niepoprawne politycznie, ale istotne dla spójności społeczeństwa.” Zakładam bowiem, że w założeniach Talagi wspomniany artykuł to ziarno, z którego narodowa myśl plon obfity przyniesie. Bo jeśli nie? Oznaczałoby to, że nie zna ani polityki realizowanej przez polski MSZ od 1989 roku, ani historii II RP, w której polityka asymilacyjna tryumfów raczej nie święciła.

Rzeczpospolita uraczyła nas endecką wizją polityki wschodniej RP, niestety nie była to wizja „nowoczesnego Endeka”, że zacytuję Ziemkiewicza. Talaga sięgnął do korzeni, w zdecydowanie negatywnym sensie, które mogą przynieść Polsce więcej szkód niż pożytku. Wyrwę demograficzną oczywiście trzeba zasypać, ale warto to zrobić przede wszystkim za pomocą repatriacji naszych rodaków z byłego ZSRR a dopiero później sięgając po Białorusinów, Ukraińców i Rosjan (w ostatniej kolejności). Jeśli nastąpi ten etap to trzeba wytworzyć z tej masy naród polityczny a nie prawdziwych Polaków.

Piotr A. Maciążek, politykawschodnia.pl

 • Piotr Badura

  Szanowny Współimienniku
  Pod artykułem w „Rzeczpospolitej” zostawiłem swój komentarz, ale zapewne nie będzie on opublikowany, bo zawiera odsyłacz do innej strony internetowej. Ponieważ Pana poglądy są bardzo zbieżne z poglądami Andrzeja Talagi, więc ten mój komentarz zamieszczam też tutaj z myślą o Panu.
  Pozdrawiam serdecznie, a poniżej treść mojego komentarza dla „Rzeczpospolitej”:
  Nie czuję się kompetentny w sprawach Rosji i Ukrainy, ale gdy chodzi o Białoruś, to pogląd autora, iż Białorusini chcieliby ewentualnie w przyszłości przenosić się do Polski jest absurdalny. Od 2008 Polska ma ujemne saldo w migracjach na kierunku Polska-Białoruś, tzn. więcej Polaków emigruje na Białoruś, niż Białorusinów do Polski. Sytuacja materialna Białorusinów dziś jest jeszcze nieznacznie lepsza niż Polaków, ale ich przewaga rośnie z każdym rokiem. Prawdopodobnie w najbliższym czasie stopa życiowa Białorusinów będzie już znacznie wyższa niż Polaków. Przy tym Białorusini mają bezrobocie rejestrowe na poziomie 0,6 proc. a my 12,9 proc. U nich na jednego bezrobotnego przypadają 2 wolne miejsca pracy a u nas na jedno wolne miejsce pracy przypada 50 bezrobotnych. Stoimy wobec zagrożenia, że może zacząć się ucieczka naszych bezrobotnych na Białoruś. Zostaną tam już na zawsze, gdy im się oczy otworzą, że to, co słyszeli w Polsce o Białorusi, było tylko zakłamaną propagandą. Jeśli kogoś interesuje rzetelniejsza informacja o Białorusi, to odsyłam pod adres:
  http://www.prawica.net/Badura
  Sprawom demograficznym poświęcony jest tam tekst „Polacy zjedli chleb swym dzieciom”.