Czy obawiać się ZBiR(ów)?

Rozpad ZSRR w 1991 roku i jego przekształcenie we Wspólnotę Niepodległych Państw wytworzył niezwykle korzystną sytuację geopolityczną w naszej części świata. Jedynie Związek Białorusi i Rosji pozwolił ocalić resztki moskiewskiego panowania w Europie.

Aby skutecznie realizować politykę wobec Rosji, należy najpierw zrozumieć skąd biorą się jej posunięcia na światowej szachownicy (Źródło: sxc.hu)
Aby skutecznie realizować politykę wobec Rosji, należy najpierw zrozumieć skąd biorą się jej posunięcia na światowej szachownicy (Źródło: sxc.hu)

Najistotniejszym wydarzeniem w całym procesie dokonywującego się demontażu imperium sowieckiego była utrata rosyjskich wpływów na Ukrainie co przypieczętowała Pomarańczowa Rewolucja w 2004 roku. Polskie doświadczenie jasno definiuje ten stan rzeczy: Rosja bez Ukrainy nie jest w stanie stać się Imperium. Stwierdzenie takie pojawiające się co jakiś czas w paryskiej Kulturze kierowanej przez Jerzego Giedroycia stało się podstawą wschodniej polityki zagranicznej III RP wszystkich rządów. Wynika ono przede wszystkim z sytuacji geopolitycznej Rosji, która zabezpieczona na niemal wszystkich odcinkach swoich granic, w Europie Wschodniej dostrzega najniebezpieczniejszą dla siebie lukę, którą mogą wykorzystać jej potencjalni wrogowie. Od północy chroni ją wieczna zmarzlina, ze wschodu Pacyfik, od strony granicy z Chinami tajga i pustkowia Syberii. W końcu granica Rosji z wolna opiera się o grzbiety Himalajów. Niewielka luka niezabezpieczona przez przyrodę, otwierająca się na Afganistan często motywowała Rosjan do ekspansji w tym kierunku. Pozostaje ona niebezpieczna ze względu na obecność wojsk USA w tym regionie, zbyt uwikłanych jednak w walkę z Talibami i problem pogrążającego się w chaosie Pakistanu. Przed Iranem chronią prawosławne imperium wody Morza Kaspijskiego, przed Turcją niedostępny Kaukaz.

Tylko tereny Europy wschodniej stanowią dla Rosji niebezpieczeństwo. To właśnie niziną środkowoeuropejską pędziły niegdyś wojska Napoleona i Hitlera. George Friedman w książce „Następne sto lat” postrzega całość rosyjskiej polityki zagranicznej właśnie przez pryzmat tej nieobronnej luki w geopolitycznym położeniu Rosji. Skoro nie istnieją naturalne przeszkody powstrzymujące ewentualnych agresorów należy przesunąć granice bądź strefy wpływów maksymalnie w kierunku zachodnim. Już w średniowieczu Moskwa podświadomie realizowała ten program „zbierając ziemie ruskie” znajdujące się pod panowaniem Litwy. Budowa takiego buforu geopolitycznego zawsze była niezwykle istotna dla Rosjan, pozwalała bowiem oddalić działania wojenne od rosyjskiego hinterlandu, obszaru- zaplecza dostarczającego surowce i sprzęt . Jego brak zaowocował oszałamiającymi sukcesami III Rzeszy w czasie II wojny światowej (bezpośrednia granica z III Rzeszą po rozbiorze Polski). Powyższa koncepcja była realizowana, z różnym skutkiem od rozbiorów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, po utworzenie NRD. Ekspansja na zachód jest koniecznością geopolityczną Rosji.

Czy mamy się zatem czego obawiać? Owszem Polska jest członkiem NATO i UE, jednak jak pokazują wydarzenia, nawet nasi politycy nie dowierzają w skuteczność tych gwarancji. Zbyt wiele razy poświęcano sprawy polski na rzecz nowo powstających konstelacji politycznych by wspomnieć tylko rozbiory, Kongres Wiedeński, System Jałtański. Ludwik Dorn sugeruje w książce „Rozrachunki i Wyzwania”, że zapobiegliwość polskich władz, w szczególności zaś prezydenta Lecha Kaczyńskiego o amerykańską tarczę antyrakietową i to pomimo braku realnych korzyści dla Polski wynikała z chęci pozyskania geopolitycznego straszaka. Stan polskiej armii nie był na tyle satysfakcjonujący by mogła ona powstrzymywać agresora do czasu przybycia sił NATO.

Friedman twierdzi, że Rosja będzie starała się odzyskiwać swoje wpływy na terenie byłego ZSRR, a poza jego obszarem będzie wywierała presję za pomocą eksportowanych do Europy źródeł energii. Ostatnią fazą będzie próba skłócenia ewentualnych wrogich dla Rosji sojuszy i budowa własnego bloku sprzymierzeńców zaczynając od Białorusi, z którą już dziś Rosja tworzy ZBiR (Związek Białorusi i Rosji). Scenariusz ten wybiegający w pierwsze dekady XXI wieku wydaje się możliwy, w pewnym sensie jest nawet realizowany. Niedawna wojna w Gruzji nie doprowadziła do ostatecznego podporządkowania tego kraju, choć udało się Moskwie utworzyć przyczółki do dalszej ekspansji na Kaukazie w Osetii Północnej i Abchazji. Również Armenia wydaje się być zainteresowana współpracą z Rosją w ramach WNP. Podporządkowanie sobie Kaukazu ma ogromne znaczenie w kwestii dywersyfikacji dostaw ropy i gazu dla Europy. Rejon ten może stać się kluczowym punktem zapalnym XXI wieku. Nie ma oczywiście mowy o aneksjach w stylu XIX wiecznym, pokazała to doskonale izolacja międzynarodowa nowych quasi-państw na arenie międzynarodowej, niemniej Rosja wydaje się umacniać w tym rejonie. Trend ten z pewnością będzie narastał w pierwszych dekadach XXI wieku.

Kluczowym kierunkiem rosyjskiej ekspansji stanie się jednak Europa Wschodnia, szczególnie najbardziej zrusyfikowane i niestabilne państwa regionu – Białoruś i Ukraina. Wynika to jak już wspomniałem z geopolitycznej konieczności przed jaką stanęła Rosja po upadku ZSRR. O ile integracja z Białorusią będzie prawdopodobnie postępować z czasem, o tyle sytuacja Ukrainy nie jest do końca oczywista. Rosja zręcznie rozgrywała antagonizm pomiędzy zachodem i wschodem tego kraju, pomiędzy postpomarańczowymi frakcjami politycznymi kierowanymi przez prezydenta Juszczenkę i premier Tymoszenko. Jak zachowa się nowy prezydent Ukrainy, Wiktor Janukowycz, pozostaje wielką niewiadomą. Dawniej popierany przez Kreml dziś zapowiada swoją pierwszą wizytę zagraniczną w Brukseli. Co ciekawe na jego zaprzysiężeniu nie pojawi się ani prezydent ani premier Rosji.

Bigos polityczny na Ukrainie może doprowadzić do stanu permanentnej anarchii, niemniej można zaobserwować kilka pozytywnych wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Prawdopodobnie umowa dotycząca stacjonowania floty czarnomorskiej na Krymie nie zostanie przedłużona, co bardzo osłabi Rosję w basenie morza Czarnego. Alternatywą może być baza w Syrii, zresztą rozmowy na ten temat są prowadzone, ale z geopolitycznego punktu widzenia będzie to wielkie osłabienie Kremla w rejonie południowo-zachodnim (ostatnim przyczółkiem w tym rejonie pozostanie separatystyczne Naddniestrze, w którym stacjonują rosyjskie siły).

Choć nie udało się zbudować spójnej ukraińskiej ideologii spajającej podzielony kraj, to zaczynem takowej może być podejście elit ukraińskich do kwestii wielkiego głodu na Ukrainie, jak twierdzi ukraiński historyk Jarosław Hrycak. Powoli narasta też we władzach w Kijowie potrzeba integracji z NATO i UE. Czy Rosja podporządkuje sobie Ukrainę? Jest to dziś wielka niewiadoma. Z punktu widzenia Polski i koncepcji Międzymorza lansowanej przez Giedroycia (czyli budowy bloku sprzymierzonych państw na pomoście lądowym pomiędzy morzem Bałtyckim i Czarnym) byłaby to tragedia. Podporządkowanie sobie przez Rosjan Białorusi wydaje się być kwestią czasu, a wtedy zwiększenie długości bezpośredniej granicy polsko-rosyjskiej z pewnością zaogni wzajemne relacje obu państw. Rosyjskie parcie na zachód z pozoru agresywne jest w istocie posunięciem defensywnym, wymogiem geopolitycznym, który domaga się zabezpieczenia odsłoniętej wschodniej flanki tego państwa. Skoro taki jest wymóg, to jakiego adwersarza możemy się spodziewać w najbliższych dziesięcioleciach?

Problemem będzie struktura demograficzna naszego wschodniego sąsiada. Dziś Federację zamieszkuje 141 milionów obywateli, w 2025 roku jeżeli trendy demograficzne utrzymają się na obecnym poziomie będzie ich już tylko 130 milionów. Większym problemem okazuje się jednak zmieniająca się struktura etniczna Rosji. W 2005 roku udział muzułmanów w ogóle społeczeństwa tego kraju wynosił 14%, przy obecnych tendencjach w 2030 będzie ich 19% a w 2050- 23%. Czy Rosji grozi wieloetniczność i powolna atrofia? Z pewnością Kreml będzie próbował utrzymać spójność państwa, jednak spadek ilości rekrutów, w szczególności prawosławnego Słowianina bardzo to utrudni. Być może Rosja stanie się „autorytarnym, nacjonalistycznym państwem naftowym (petro-state) lub nawet dyktaturą”, jak prognozuje scenariusz Narodowej Rady Wywiadu USA? Autorytarny system sprawowania władzy prosperuje przecież w Rosji przynajmniej od podboju Nowogrodu Wielkiego w XV wieku. Wielu historyków, jak urodzony w Cieszynie i reprezentujący „polski” punkt widzenia na sprawy rosyjskie Richard Pipes twierdzi, że jest on częścią natury Rosjan jako narodu. Nie należy więc raczej oczekiwać w najbliższej przyszłości demokratyzacji tego kraju – chyba, że prawdziwą okaże się teoria Francisa Fukuyamy przedstawiona w jego słynnym „Końcu Historii”, a tryumf demokracji liberalnej na świecie będzie w perspektywie czasu zupełny. Fukuyama doszukiwał się u podstaw swojej teorii niestałości systemów autorytarnych i dyktatur w braku legitymizacji władzy. Ta w Rosji zawsze była silna i nawet sporadyczne przebłyski społeczeństwa rosyjskiego takie jak obrona Jelcyna w czasie komunistycznego puczu oraz realizacja koncepcji „małej Rosji” w 1991 roku nie psuje tu obrazu całości.

Wiele będzie, zależało także od zasobów finansowych Rosji, te z kolei ze względu na charakter gospodarki tego państwa są prostą wykładnią cen ropy i gazu. Pieniądze i model rządów mogą okazać się ostatnią rzeczą spajającą Trzeci Rzym. Należy jednak pamiętać, że świat z jednobiegunowego staje się wielobiegunowy, nie tak jak wieścili to do niedawna politolodzy – innymi słowy nie będzie to świat równorzędnych mocarstw. Prawdopodobnie USA zachowają swoją naczelną rolę – nie tak wielką jednak jak kreślona przez Petera Bendera wizja Ameryki, jako nowego Rzymu. Stanom będą towarzyszyć dość niezależne ośrodki siły, które możemy nazwać mocarstwami regionalnymi. Właśnie w tym modelu Rosja może się realizować. Swoistym memento, które powinno nam przyświecać we wszelkich analizach geopolitycznych dotyczących Rosji mogą być słowa Anglika Halforda Johna Mackindera: „kto rządzi Europą Wschodnią (Europą rosyjską), włada sercem kontynentu. Kto rządzi sercem kontynentu, włada światową wyspą (Eurazją). Kto rządzi światową wyspą, włada światem”.

Piotr A. Maciążek

Bibliografia: Peter Bender, Ameryka Nowy Rzym, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2004 | George Friedman, Następne sto lat, Wydawnictwo AMF 2009 | Francis Fukuyama, Koniec Historii, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009 | Amelia Łukasik, Agnieszka Rybak, Rozrachunki i Wyzwania, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2009 | Leszek Sykulski, Geopolityka- Słownik Terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 | Świat w 2025 roku- scenariusz Narodowej Rady Wywiadu USA, Wydawnictwo AlfaSagittarius, Kraków 2009.

 • Bożena

  Interesujacy

 • szwendacz

  Powiedziałbym, że nawet bardzo! Już dawno nie czytałem na portalu tak wciągającego artykułu. Proszę o więcej!;)

  Zastanawia mnie tylko jedno.

  Pisze Pan “Prawdopodobnie umowa dotycząca stacjonowania floty czarnomorskiej na Krymie nie zostanie przedłużona.”
  Z drugiej strony Krzysztof Głowiecki w swoim artykule “Ukraina w NATO? Koniec złudzeń” pisze ” Padła również deklaracja w sprawie stacjonowania na Krymie Floty Czarnomorskiej. Janukowycz dał do zrozumienia, że rosyjskie okręty będą mogły pozostać w Sewastopolu po wygaśnięciu umowy w 2017 roku.”

  Jak to w końcu jest?

 • Dziękuję za pozytywny komentarz. Faktycznie tekst pisałem jeszcze z perspektywy prezydentury Juszczenki. Niemniej Janukowycz swoją deklarację złożył w dość enigmatyczny sposób. Myślę, że chciał z niej uczynić kartę przetargową u progu swoich kontaktów z Rosją. Osobiście uważam, że jego horyzont polityczny powoli ewoluuje i umowa nie zostanie przedłużona.

 • „Umowa o stacjonowaniu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej na ukraińskim Krymie może zostać przedłużona nawet o 30 lat – oświadczył Dmitrij Miedwiediew na spotkaniu z Wiktorem Janukowyczem w Charkowie.http://wiadomosci.onet.pl/2158864,12,flota_czarnomorska_na_krymie_nawet_do_2047_r,item.html

 • cytat „„kto rządzi Europą Wschodnią (Europą rosyjską), włada sercem kontynentu. Kto rządzi sercem kontynentu, włada światową wyspą (Eurazją). Kto rządzi światową wyspą, włada światem”.

  Myślę że ta maksyma właśnie obecnie stała się nieaktualna ze względu na rosnącą w Azji potęgę Chin.

 • Mariusz

  I jak z perspektywy czasu? Czy nadal uważa Pan,że Rosja może liczyć jedynie na rolę „mocarstwa regionalnego” i takie ma ambicje?

  Prezydentura Juszczenki , która dała nam nadzieję na budowę bloku państw międzymorza ( pomysł Piłsudskiego!!) była zwykłym wypadkiem przy pracy służb rosyjskich ( a może to tylko bardzo silna wątroba Juszczenki- kandydata , która dość sprawnie poradziła sobie z trucizną) Co się odwlecze ….. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest zgoła odmienna- nie było potknięć w czasie wyborów na Ukrainie ( niezadowolenie społeczne spowodowane kiepską sytuacją gospodarczą- głownie na tle zawyżonych cen gazu( Ukraina musiała płacić za gaz więcej niż kraje Europy zachodniej, dopłacała odbiorcom,żeby nie szokować cenami więc kasa państwa świeciła pustkami!!!)-dało efekt) Nowy prezydent je Kremlowi z ręki ( flota czarnomorska będzie stacjonować tak długo, jak będzie chciał Kreml)- żegnaj NATO i Unia. Oceniając efekty pewnego wydarzenia pod Smoleńskiem również u nas wszystko układa się po myśli Rosji – nasz nowy prezydent już nie zamierza wspierać Gruzji ,nie będziemy inwestować w Możejki ( a pewnie sprzedamy rafinerię Rosjanom), pewnie szybko ( jesli nie już) zrezygnujemy z pomysłu budowy elektrowni atomowej wspólnie z krajami nadbałtyckimi (za to Pawlak jest zadowolony, ponieważ Rosjanie zaproponowali naszemu rządowi uczestnictwo w podobnej inwestycji na terenie okręgu kaliningradzkiego). Przypadek, a jakże na rękę naszym północnym ( okręg kaliningradzki) sąsiadom. Ech gdyby nam tak sprzyjał ślepy los!

 • Z perspektywy czasu patrząc na mój pierwszy analityczny tekst przypomina mi się postać księcia historyków Fernanda Braudela. Rozróżnia on trzy czasy historii w tym m.in. czas krótkiego trwania (wydarzenia polityczne) i długiego trwania (stałe trendy państwowe, przemiany cywilizacyjne). W pierwszym przypadku mój tekst w dużej mierze się zdezaktualizował. W drugiej strzeliłem w dziesiątkę o czym świadczy m.in. polityka Rosji wobec Białorusi.

 • Mariusz

  Polityka Rosji wobec Białorusi jest stała od czasu powstania Białorusi- nic więc odkrywczego w Pańskim artykule . Natomiast polityka Białorusi wobec Rosji- obecna- skłania do zastanowienia nad postacią Łukaszenki.
  Białoruś to kraj ,w przypadku którego media pozwalają sobie na bardzo dużo zafałszowań. Na dzień dzisiejszy wydaje się,że to Łukaszenka wykorzystywał Rosję , a nie odwrotnie.

 • Polemizowałbym.
  Stała w sensie ekspansji- owszem.
  Cele jakie do tego prowadzą były różne. W latach 90tych cukierki i integracja (jeszcze Putin chciał wykorzystać ZBIR dla swojej reelekcji po 2 kadencji, ale Łukaszenka się nie zgodził) a teraz w ramach Doktryny Miedwiediewa agresywna retoryka i zakręcony kurek z rosyjskimi dotacjami.

  Polecam lekturę:

  http://politykazagraniczna.blox.pl/2010/10/POLICY-PAPERS-nr-282010.html

 • Mariusz

  Czy istnieje doktryna Miedwiediewa? Kim jest Miedwiediew? Czy przypadkiem nie figurantem ? Kolegą Putina z czasów petersburskich- najbardziej zaufanym człowiekiem byłego prezydenta-obecnego premiera, który zajął stołek zwolniony przez KGB-istę po to, by nie zasiadł na nim ktoś przypadkowy, a po objęciu przez figuranta prezydentury nastąpiło prawne przesunięciu ciężaru władzy w kierunku premiera- funkcji, która nie jest ograniczona kadencyjnością?
  Czy więc w stosunkach z Białorusią faktycznie nie nastąpiła zmiana, ale głównie z powodu nastawienia Łukaszenki- początkowo z powodu słabości Białorusi Łukaszence bardzo potrzebna była pępowina łącząca go z Rosją; Rosji była potrzebna Białoruś poprzez którą miałaby bezpośredni dostęp do Polski ( a nie poprzez odizolowany okręg kaliningradzki). W momencie gdy ofensywa polityczna Rosji w rejonie odniosła sukces w postaci sprowadzenia Ukrainy na „właściwy tor” czy nawrócenia Polski na politykę wiernopoddańczą -groźba izolacji /odgrodzenia Rosji od reszty kontynentu Europejskiego została zażegnana. Łukaszenka przestał być jedynym ( a przez to bardzo pożądanym i pieszczonym ) sprzymierzeńcem- można mu było pokazać miejsce w szeregu. Ale Łukaszenka nie jest przyzwyczajony do takiego traktowania- już za późno.Paradoksalnie jego urażona duma tworzy z niego potencjalnego sprzymierzeńca idei międzymorza.Tylko,że na dzień dzisiejszy nikt poza Gruzją ideą tą nie jest już zainteresowany.

 • Doktryna Miedwiediewa istnieje, abstrahując od tego że jej współautorem jest Putin. Majowe (2010 rok) rewelacje rosyjskiego wydania Newsweeka (kontrolowany przeciek) bardzo szybko zostały przekute na oficjalną doktrynę państwową Rosji. Jej główne założenia to zwrot w kierunku Zachodu (reset stosunków z USA oraz nowe otwarcie na Brukselę) i pozyskanie technologii oraz wsparcia finansowego z UE w ramach projektu Partnerstwa dla Modernizacji. Rosja podporządkowuje politykę zagraniczną celom gospodarczym, porzuca także marzenia o całkowitym odbudowaniu swoich wpływów na terenie dawnego bloku radzieckiego czego wyrazem ma być poprawa relacji z krajami poradzieckimi zintegrowanymi ze strukturami euroatlantyckimi. W Rosji Medwiediewa zaistniała świadomość samoograniczenia w zakresie działań charakterystycznych dla supermocarstwa oraz potrzeba zmian, czego dowodem jest umiarkowana krytyka historii ZSRR. Priorytetem Kremla staje się ustanowienie specjalnych relacji ze strategicznymi krajami Wspólnoty, co jest szczególnie widoczne w stosunkach z Niemcami, Francją, Włochami i Polską. Większość założeń Doktryny Miedwiediewa jest realizowana na forum zewnętrznym a w kwestiach polityki wewnętrznej nie wykracza poza obszar pijaru. Doktryna jest faktem, szczególnie w obliczu fiaska polityki lansowanej przez Putina (mocarstwo surowcowe).

  Oczywiście, że Miedwiediew u początków swojej władzy, był figurantem ale trudno przewidzieć czy będzie nim nadal. Panu tak łatwo przychodzi ferowanie osądów jakby to wszystko było takie oczywiste…

  Uważam, że zmiana w stosunku do Białorusi swoimi korzeniami sięga Kremla. Przecenia Pan Baćkę i możliwości jego Wschodniej Guberni.

 • Mariusz

  Polska strategicznym krajem wspólnoty?

  świadomość samoograniczenia w zakresie działań charakterystycznych dla supermocarstwa „- wizyta na Kurylach?

  „poprawa relacji z krajami poradzieckimi zintegrowanymi ze strukturami euroatlantyckimi”- brak dopływu rosyjskiej ropy do Możejek „do nadal”( nienaprawialny od kilku lat rurociąg ) !?

  Kto się stara o poprawę stosunków z Rosją- Rosja czy druga strona kimkolwiek by nie była? Rosja w stosunkach z krajami dawnego bloku wschodniego stara się o pozycję nadrzędną.Polska od pewnego czasu pokazuje,że zna swoje miejsce w układzie „pan- sługa” patrz „odprawa Ławrowa z polskimi ambasadorami”.
  Nie ma już mowy o próbie budowy bloku międzymorza.

  Nasze elity nagle uznały,że politycy moskiewscy w ok 70 % wywodzący się z KGB i GRU są wiarygodni. Ciekawe skąd to zaufanie- z niewiedzy, głupoty czy …….. Strach pomyśleć.

 • Proszę Pana wizyta na Kurylach, które od II WŚ są administrowane przez Moskwę ciężko wpisać w międzynarodowy nurt polityczny charakterystyczny dla „supermocarstwa”. Zresztą Japonia to obecnie azjatycki chłopiec do bicia.
  Proszę wybaczyć, ale ciężko mi dyskutować, bo Pański ton oddala się od analizy a zbliża do doktrynerstwa i sloganów partyjnych.

 • Mariusz

  Nie ustosunkował się Pan do wizyty Miedwiediewa na Kurylach.Jak Pan ją odbiera w czasach ewidentnego zaktywizowania się Rosjan na arenie międzynarodowej , a szczególnie w „rosyjskiej strefie wpływów”. Miedwiediew przecież nie poleciał poddychać świeżym powietrzem ,ani nie po to by zapewnić mieszkańców,że będą mieli więcej kanałów telewizyjnych( mam nadzieję,że nie wierzy Pan w oficjalny komunikat Rosjan).Więc po co? I jak to się wpisuje w całokształt działań Rosjan ?