Rok 2009 w oczach komentatorów Polityki Globalnej

Fiasko szczytu w Kopenhadze

Grudniowy szczyt klimatyczny w stolicy Danii przez wiele miesięcy reklamowany był jako ostateczne starcie ludzkości z globalnym ociepleniem. Od rezultatów spotkania zależeć miała przyszłość planety, a porażka nie wchodziła w grę. Podbijanie bębenka było wręcz nieznośne. Mimo wszystko, im bliżej szczytu, tym bardziej prawdopodobna wydawała się jego klęska. Zwiastował ją spór w łonie nastawionej najbardziej proekologicznie Unii Europejskiej. Dotyczył on finansowania walki ze zmianami klimatycznymi w krajach rozwijających się. Temat ten stał się główną osią sporu podczas szczytu w Kopenhadze. Jak łatwo było przewidzieć, krajom bogatym nie udało się porozumieć z krajami rozwijającymi się, a szczyt przed całkowitą klapą uratowali przywódcy USA, Chin, Indii i Brazylii. Zamiast zawierającego prawne zobowiązania układu powstała rozwodniona deklaracja, okrzyknięta przez organizacje ekologiczne hańbą i skandalem. W Danii okazało się, że państwa nie zamierzają ratować planety przed abstrakcyjnym zagrożeniem. Bogaci nie chcieli płacić, biedni nie chcieli ponieść poważniejszych zobowiązań.

Lekcja na przyszłość jest jasna. Proces podejmowania decyzji nie ma szans na powodzenie w ogólnoświatowym gronie. Decyzje muszą podjąć kluczowi gracze, a reszta może (ale nie musi) się podporządkować. Po drugie, ewentualne działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym będą podejmowane w ramach mniejszych grup, np. regionalnych, a często także poprzez ustalenia dwustronne. Po trzecie, nie będzie transferu pieniędzy z państw rozwiniętych się do państw rozwijających się bez wiarygodnych mechanizmów weryfikujących wykorzystanie środków oraz rzeczywiste postępy na rzecz ochrony środowiska.

Więcej na temat ekologii »»»

Piotr Wołejko

Spis treści:

1. Powrót Keynesa »»»

2. Traktat lizboński »»»

3. Twitter i e-booki zmieniają świat »»»

4. W Iranie: zmiany bez zmian »»»

5. Fiasko szczytu w Kopenhadze »»»

6. Turcja dalej od Europy »»»

7. Zmiana warty w Japonii »»»

8. Interwencja Izraela w Strefie Gazy »»»

9. Rozszerzanie się wpływów Chin w krajach rozwijających się »»»

10. Rok rządów Obamy »»»