Rok 2009 w oczach komentatorów Polityki Globalnej

Traktat Lizboński

Pierwszego grudnia wszedł w życie Traktat Reformujący Unię Europejska, zwany również Traktatem Lizbońskim. Było to możliwe, gdyż Irlandczycy wyrazili zgodę w powtórzonym referendum. Później proces ratyfikacji w Polsce ukończył Lech Kaczyński, a na końcu swój podpis złożył prezydent Czech, Vaclav Klaus. Zwolennicy traktatu uważają, że wzmocni on pozycję Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej i usprawni jej działanie. Traktat Lizboński zakłada ściślejszą współpracę w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Rozszerza również kompetencje Parlamentu Europejskiego, zmniejsza liczbę kategorii wymagających jednomyślnego głosowania w ramach Rady Unii Europejskiej. Powołuje również dwa nowe stanowiska – przewodniczącego Rady Europejskiej (zwanego przez niektórych) prezydentem) oraz szefa unijnej dyplomacji. Za kontrowersyjny należy uznać sposób, w jaki ratyfikowano Traktat Lizboński. Poza Irlandią, nie przeprowadzono w tej sprawie żadnego referendum. W momencie, w którym Irlandczycy zagłosowali przeciwko ratyfikacji, zadecydowano o powtórzeniu głosowania rok później. Niechęć europejskich polityków do tej formy demokracji bezpośredniej wynikał z faktu, że w 2005 roku Francuzi i Holendrzy zagłosowali przeciwko tzw. Konstytucji Europejskiej. By uniknąć głosowania nad Traktatem Lizbońskim, we Francji zmieniano specjalnie konstytucję. Tak znacząca reforma Unii Europejskiej z pewnością jest wydarzeniem, które będzie miało kluczowe znaczenie dla polityki europejskiej.

Więcej na temat traktatu lizbońskiego i UE »»»

Patryk Gorgol

Spis treści:

1. Powrót Keynesa »»»

2. Traktat lizboński »»»

3. Twitter i e-booki zmieniają świat »»»

4. W Iranie: zmiany bez zmian »»»

5. Fiasko szczytu w Kopenhadze »»»

6. Turcja dalej od Europy »»»

7. Zmiana warty w Japonii »»»

8. Interwencja Izraela w Strefie Gazy »»»

9. Rozszerzanie się wpływów Chin w krajach rozwijających się »»»

10. Rok rządów Obamy »»»