Rok 2009 w oczach komentatorów Polityki Globalnej

Powrót Keynesa

Brytyjski ekonomista zmarł dawno, w 1946 roku. Jego idee były główną inspiracją rządów świata zachodniego od Wielkiego Kryzysu lat 30. do lat 70. XX wieku. Od tego czasu powoli, lecz konsekwentnie wypierane były przez nowe rozwiązania akcentujące pozytywną rolę „niewidzialnej ręki” rynku. Jednak ostatni kryzys finansowy na świecie wskrzesił Johna Maynarda Keynesa. Nagle okazało się, że państwo jest rynkowi bardzo potrzebne. Rok 2009 potwierdził to przekonanie i przyniósł kolejne decyzje wyciągnięte żywcem z elementarza brytyjskiego ekonomisty na czas recesji: ingerencję rządu w sferę gospodarki w postaci zwiększonych inwestycji w infrastrukturę, pakiety stymulujące najbardziej zagrożone sektory. Rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii próbując ratować chwiejące się wielkie instytucje finansowe wykupywały w nich udziały, często większościowe. W lutym amerykański Senat zatwierdził plan wpompowania w gospodarkę kolejnych 800 miliardów dolarów (wcześniej – jesienią 2008 roku – zgodził się na pakiet 700 mld dol). Podobne rozwiązania na różną skalę zastosowały rządy największych państw na wszystkich kontynentach. Odkurzone idee Keynesa zainspirowały także szefa chińskiego banku centralnego, który w marcowym przemówieniu na temat reformy międzynarodowego systemu walutowego, zaproponował powrót do pomysłu brytyjskiego ekonomisty z czasów tworzenia systemu z Bretton Woods (lata 40. XX wieku): wprowadzenia światowej waluty równoległej. Miałaby ona zastąpić dotychczasową, w której trzymane są rezerwy walutowe – amerykańskiego dolara. Po śmierci prochy Keynesa rozsypano w hrabstwie Sussex, jego myśl rozpierzchła się na cztery strony świata. Rok 2009 przypomniał nam, że wciąż krąży i jest ważna.

Więcej na temat powrotu keynesizmu »»»

Jan Barańczak

Spis treści:

1. Powrót Keynesa »»»

2. Traktat lizboński »»»

3. Twitter i e-booki zmieniają świat »»»

4. W Iranie: zmiany bez zmian »»»

5. Fiasko szczytu w Kopenhadze »»»

6. Turcja dalej od Europy »»»

7. Zmiana warty w Japonii »»»

8. Interwencja Izraela w Strefie Gazy »»»

9. Rozszerzanie się wpływów Chin w krajach rozwijających się »»»

10. Rok rządów Obamy »»»