Podzieleni w jedności

Nieformalny szczyt szefów państw i rządów państw Unii Europejskiej skończył się niczym. Zza kurtuazyjnej wymiany uprzejmości i typowego brukselskiego pustosłowia wyziera pustka oznaczająca brak decyzji, w którym kierunku należy podążać. Im więcej słyszymy o jedności unii i solidarności jej członków, tym mniej ma to wspólnego z rzeczywistością.

Każde państwo UE ma swój własny sposób na radzenie sobie ze skutkami kryzysu finansowego, który pozbawił kapitału nie tylko wielkie instytucje finansowe, ale także sporą grupę państw, którą z grubsza można określić mianem „Nowej Europy”. Niegdysiejsze „Bałtyckie Tygrysy” dziś ledwo zipią, a Łotwa musiała zapożyczyć się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. To samo uczyniły Węgry, a w kolejce czekają także Bułgaria i Rumunia. Niepewna jest sytuacja gospodarcza w Estonii i na Litwie, a wielbiona przez polski rząd Słowacja może poważnie odczuć załamanie w sektorze motoryzacyjnym.

Spotkanie w Brukseli zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska, którego główne punkty są następujące: 1. Budowanie zaufania i wspieranie stabilności finansowej; 2. Przywrócenie właściwego funkcjonowania realnej gospodarki; 3. Współpraca na poziomie globalnym. Zachęcam do lektury pełnej wersji wspólnego komunikatu prasowego, w którym każdy z powyższych punktów został pokrótce omówiony.

Najgorsze dla Unii i dla nas, Polaków, jest zignorowanie przez decydentów problemów Europy Środkowej i Wschodniej. Każde państwo myśli o sobie, egoizm narodowy wziął górę. Francuzi, choć podpisują się pod hasłami zwalczającymi protekcjonizm, nie cofają się ani o krok w kwestii wspierania własnego przemysłu motoryzacyjnego. Ot, zamiast prawnego, będzie moralne zobowiązanie do chronienia w pierwszej kolejności miejsc pracy we Francji. Ciekawe, co na to pracownicy fabryk na Słowacji, w Czechach czy w Rumunii.

Niemcy, choć same bardzo mocno poobijane przez kryzys, kontynuują politykę spokojnego reagowania na wydarzenia. O ile należy chwalić kanclerz Merkel za nie uleganie panice i owczemu pędowi do pompowania miliardów w poszczególne sektory gospodarki, nie dostrzega ona jednego bardzo ważnego aspektu obecnej sytuacji. Jeśli nowe państwa unijne zostaną zostawione na pastwę losu, Niemcy ucierpią na tym najbardziej – jako największy kraj unii, a także główny partner handlowy takich państw jak np. Polska.

Liberalny gospodarczo brytyjski tygodnik The Economist ostrzega, że zostawienie Europy Środkowej i Wschodniej na pastwę losu jest bardzo ryzykowne dla Brukseli i dla Berlina (w szczególności). Jednak przywódcy państw takich jak Węgry, Łotwa czy Ukraina (która nie jest członkiem UE) nie oczekują na powtarzanie w co drugim zdaniu słowa solidarność lub jedność. Niezbędne są konkretne decyzje o uruchomieniu dla tych państw środków finansowych, które pozwolą im przetrwać trudny czas.

Powinno na tym zależeć nie tylko Niemcom, ale także Austrii, Szwecji czy Włochom. Banki z tych państw pożyczały nowym członkom UE pieniądze na ogromną skalę i jeśli państwa te staną się niewypłacalne, banki (a w konsekwencji ich macierzyste kraje) dostaną rykoszetem nokautujący cios. Zamiast bezproduktywnego gadania potrzebne są działania, a werbalną solidarność musi zastąpić solidarność realna. W innym wypadku Unia kopie pod sobą dołek, w który bez wątpienia wpadnie.

Piotr Wołejko • 0,5nocnymoher

  Dyrektor „RADIA MARYJA” i TELEWIZJI „TRWAM” Dr o. Tadeusz Rydzyk
  CUDOWNY GŁOS Z TORUNIA
  WYZWOLIĆ PRAWDĘ lub, jak kto woli: „TYLKO PRAWDA MOŻE NAS WSZYSTKICH WYZWOLIĆ”
  Wreszcie mam poczucie, iż dogłębnie poznałem bogactwo duszy i ogromu ciepła dla wszystkich bliźnich, ojca Redemptorysty. Nie zdajecie sobie sprawy, ile ma dla nas, w swoim sercu miłości i uwielbienia. Czy dostrzegliście na Jego twarzy wieczny, cudowny uśmiech? Tak. Często dawał dowody świadczące o Jego bliskości z wiernymi. Przy tym było bez znaczenia, kto skąd przychodzi, jakiej opcji politycznej służy. Wszyscy byli witani z otwartymi ramionami i sercem napełnionym miłością o.Tadeusza. Mam nadzieję, ma poczucie spełnienia się.
  PROŚBY O SPEŁNIENIE SIĘ:
  1 prośba. Niech na chwałę o.Tadeusza powstanie morze gorącej wody pod powierzchnią ziemi na głębokości około 80m. Oczywiście tylko na terenie Polski. Poza tym woda ta powinna przypominać w całości wodę destylowaną, pozbawioną całkowicie soli mineralnych. Brak soli mineralnych umożliwi eksploatację instalacji kwasoodpornej przez wiele stuleci, bez potrzeby jej wymiany. Lokalne wymienniki ciepła zapewniałyby mieszkańcom osiedli, budynkom wolnostojącym ciepło do centralnego ogrzewania i dostawę ciepłej wody. Poza tym na drodze wymiany ciepła ogromne jej zasoby skierowane byłyby do uruchomienia turbin energetycznych, wytwarzających prąd elektryczny. Elektrownie te spełniałby warunki ekonomiczne w skali makro na terenie Polski. Przy tym przynosiłyby maksymalne zyski. I stały się hitem eksportowym o.Dyrektora.
  2 prośba. Niech się znajdą dodatkowe pieniądze na pogłębienie istniejących otworów wiertniczych o dodatkowe 300m. Czekają tam na odkrycie największe zasoby ropy naftowej świata. Ropy naftowej zupełnie pozbawionej siarkowodoru, niebezpiecznego dla ludzi. Z kolei, w nieco oddalonym szybie wiertniczym na głębokości ok.3300m występuje gaz ziemny o wyjątkowych walorach. Nie dość, że gaz ziemny jest wysoko kaloryczny, to na dodatek występuje w ogromnych ilościach. Jest fantastyczny. Nadaje się do bezpośredniego użytku. Może być stosowany we wszystkich silnikach na gaz i w silnikach hybrydowych.
  3 prośba. By na obie prośby ojciec Dyrektor miał wyłączność i nieograniczone prawo wydobycia odkrytych przez siebie zasobów energetycznych.
  4 prośba. By wszystkie trzy prośby uzyskały aprobatę całości społeczności polskiej i międzynarodowej. Obie te społeczności już wychwalają dokonane dzieła ojca Redemptorysty.
  Z całą pewnością poprą kolejne zamierzenia doktora (naukowca i biznesmena) w jednej osobie.
  5 prośba. By nie narazić osiągnięty zysk na ubytek wywoływany kryzysem finansowym świata, jest potrzebna kumulacja zysków w postaci złota.

  ANALIZA
  1. Dzięki ogromnym wpływom złota będzie mógł genialny twórca „Radia Maryi” i telewizji „TRWAM” ozdobić wewnętrzna kościołów szlachetnym kruszcem. To by dawało dodatkowe fundusze od zwiedzających, zaraz po mszach.
  2. Zamiast tradycyjnego oświetlenia elektrycznego powinna się znaleźć instalacja, która byłaby rozprowadzana od centralnego zbiornika na wieży. Wykorzystując grawitację przewody z miedzi dostarczałyby czystą naftę do przepięknie ozdobionych złotych zbiorniczków odstających od ściany. W tych zbiorniczkach byłyby zwinięte kaganki, zamoczone w nafcie, zaś jeden koniec wystawałby z tego zbiorniczka. Wystający kaganek byłby w kryształowej obudowie. Rozproszony blask światła z ogarka odbijałby się od złota we wszystkie strony kościoła. Nadając tym samym wyższą rangę, każdej świątyni będącej pod opieką o.Rydzyka.
  3. Wprowadzenie oświetlenia naftowego powinno praktycznie wyeliminować oświetlenia
  ze świec i gromnic. Stosowanie tych atrybutów staje się już niemodne. Pożądane są
  bardziej na cmentarzu, niż w kościele.
  4. Dzięki złocie o.Dyrektora Kościół Katolicki będzie mógł wypłacić wszelkie odszkodowania za molestowanie i pedofilię, obecnym i przyszłym ofiarom.
  6 prośba. By o.Tadeusz żył 1000 lat.
  7 prośba. By mu wyrosły „Złote Skrzydła”, gdy poczuje się z wiekiem słaby w nogach.
  8 prośba. By miał sokoli wzrok. Wzrok mogący dostrzec wszystko, co dzieje się za każdą
  ścianą, przegrodą i w podziemiu. Żeby serce jego radowało się pokaźnymi ofiarami składanych na tacę, przez swoich wiernych.
  9 prośba. By miał zawsze wyrazisty i charyzmatyczny głos. Zawsze ten sam, pełen miłości i uwielbienia dla wszystkich ludzi.
  10 prośba. By na końcu swojej drogi został WYNIESIONY przez SWOICH ANIOŁÓW do takiego poziomu, na jaki zasłużył swoją miłością i żarem serca do ludzi.
  podpisał: „0,5nocnymoher”